Black Ribbon

สวัสดิการ :

- ค่ารักษาพยาบาลฟรี (เกิดจากการทำงาน)

- มีรถรับส่ง - ค่าอาหาร

- ค่ากะ . OT - โบนัส

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคล :

847 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.12B ต. แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. 0-2709-3900-5