เกี่ยวกับเรา

     บริษัท ไวท์เฮาส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด (ไวท์เฮาส์) อยู่ในกลุ่ม บริษัทสยามเบต้า กรุ๊พ จำกัด เป็นบริษัทผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเคมีวัตถุดิบ เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และห้องแล็ปทุกชนิด ที่ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี และ ณ วันนี้ ด้วยความชำนาญด้านเคมีภัณฑ์ ประกอบกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นและกลุ่มลูกค้า “บริษัท
ไวท์เฮาส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด” จึงเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2534 โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 100 % เป็นบริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยได้รับเลขทะเบียน วอส./เลขที่รับแจ้ง ซึ่งได้รับอนุญาตจาก สำนักควบคุมวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และได้รับ เลขทะเบียน มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
     บริษัท ไวท์เฮาส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด มีระบบ การผลิตที่รวดเร็วทันสมัย จึงสามารถผลิตสินค้าคุณภาพที่ลูกค้ามั่นใจได้และบริการส่งมอบสินค้า ณ จุดหมายปลายทางให้กับลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ
บริษัท ไวท์เฮาส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด จะไม่หยุดยั้งเพียงแค่การเป็นผู้ผลิตมืออาชีพเท่านั้น แต่ยังพัฒนาขั้นตอนการดำเนิน การผลิต การบริการ และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไป เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด แก่ลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ โดยการก้าวเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ที่ทั่วโลกยอมรับ นอกจากนี้เรายังได้รับการรับรองระบบคุณภาพ GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือว่าเป็นการรับรองระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดอีกด้วย