Jobs Apllication

 

 สวัสดิการ :
– ค่ารักษาพยาบาลฟรี (เกิดจากการทำงาน)
– มีรถรับส่ง – ค่าอาหาร
– ค่ากะ . OT – โบนัส

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคล :
847 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.12B ต. แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2709-3900 ต่อ 531-533